Visstroperij

Stropers opgepakt op Loosdrechtse Plassen

Het Gooi wordt al enige tijd geteisterd door visstroperij. Het Regionale Milieu Team van de politie Midden Nederland houdt zich dan ook intensief bezig met de bestrijding van deze illegale praktijken. Onlangs boekten zij succes en werden op de Loosdrechtse Plassen twee stropers opgepakt.

Het Gooi wordt al enige tijd geteisterd door visstroperij. Het Regionale Milieu Team van de politie Midden Nederland houdt zich dan ook intensief bezig met de bestrijding van deze illegale praktijken. Onlangs boekten zij succes en werden op de Loosdrechtse Plassen twee stropers opgepakt.

stroper04jpg

De twee verdachten, een 52-jarige man uit Loosdrecht en een 63-jarige man uit Berkenwoude, werden op 16 maart aangehouden op verdenking van visstroperij. Dit gebeurde na twee dagen van observatie en posten door het Regionale Milieu Team Loosdrecht. Beide mannen konden bij aanhouding geen geldige schriftelijke toestemming overleggen voor het vissen met beroepsvistuigen. De Kamer voor de Binnenvisserij had tien dagen eerder namelijk besloten die toestemming niet goed te keuren omdat dit een doelmatige visserij in gevaar bracht.

stroper03jpg

In de boot lag een flinke berg staande netten waarin een grote partij snoek en snoekbaarzen vast zat. De vissen waren zodanig slecht behandeld dat een aantal van hen – negentien snoekbaarzen met een totaal gewicht van 52 kg, zes brasems en één roofblei – het niet heeft overleefd. Gelukkig kon de overgebleven vis, waaronder elf snoeken variërend van 60 tot 120 cm in lengte, worden gered en levend in het water worden teruggezet. De dode snoekbaarzen en roofblei zijn geschonken aan een verzorgingstehuis in Naarden.

stroper01jpg

RUIM EEN KILOMETER AAN STAAND WANT

Bij de aanhouding zijn vijf staande netten van ieder 50 meter lang in beslag genomen. Na verhoor van de arrestanten zijn in de dagen daarna nog meer staand want, netten en aalfuiken uit de Loosdrechtse Plassen naar boven gehaald. Deze vistuigen zijn afgeleverd in de werkhaven van het Plassenschap Loosdrecht. In totaal werd er 1.120 meter staand want, 25 palingfuiken en 100 kg vis in beslag genomen. Tegen beide verdachten is proces-verbaal opgemaakt. Visstroperij is sinds 1 januari 2013 een economisch delict en wordt zwaar beboet.

stroper02jpg

ONTWRICHT

De visstroperij heeft inmiddels zulke vormen aangenomen dat hele visbestanden dreigen te worden ontwricht. Dit ondermijnt de inspanningen van de sportvisserijorganisaties, die zich al jarenlang inzetten voor een duurzame en ecologisch verantwoorde visstand en visserij.

(bericht op basis van Don Schley)

Jeugdvisdag 2013

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om meer jeugd enthousiast te maken voor het vissen en niet zonder resultaat! Om de vissende jeugd betrokken te houden organiseert Sportvisserij MidWest Nederland een jeugdVISdag op zaterdag 15 juni 2013.

Sportvisserij MidWest Nederland nodigt alle jeugdleden uit voor deze jeugdVISdag.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om meer jeugd enthousiast te maken voor het vissen en niet zonder resultaat! Om de vissende jeugd betrokken te houden organiseert Sportvisserij MidWest Nederland een jeugdVISdag op zaterdag 15 juni 2013. Sportvisserij MidWest Nederland nodigt alle jeugdleden uit voor deze jeugdVISdag.

De jeugdVISdag in het kort

Wie van jongs af aan vist heeft vast wel eens gedroomd over een megasnoek of gigantische karper. Hoe je
die moet vangen lees je wel in visboeken en visbladen, maar wie vertelt je 1 op 1 de fijne kneepjes van
onze hobby? Juist daar is de jeugdVISdag op ingericht. Tijdens vier clinics maken de jeugdleden kennis met
veel facetten en specialismen van de sportvisserij in Nederland. Zij vissen tijdens de jeugdVISdag op roofvis
vanuit de boot, knopen de ultieme onderlijnen voor het karpervissen, leren werpen met een vliegenhengel,
en krijgen tips en trucs tijdens witvissen met de vaste hengel of feeder en zelfs de matchhengel. Tal van
specialisten, waaronder enkele bekende sportvissers, geven tekst en uitleg over nieuwe en beproefde
manieren om vis te vangen. Ook is er aandacht voor de fascinerende Onderwaterwereld en visherkenning.

Goed om te weten

De jeugdVISdag is voor alle jeugdleden van 8 t/m 17 jaar van de aangesloten verenigingen regio’s Gooi & Eemland en Randmeren. Er zijn geen kosten voor deelname aan de jeugdVISdag verbonden!
Sterker nog, zelfs eten en drinken tijdens de jeugdvisdag is geregeld.

Aan de jeugdVISdag kunnen maximaal 160 jeugdleden deelnemen. VOL = VOL op basis van het tijdstip
van aanmelden door de vereniging.

jeugdvisdag-01_77482 jeugdvisdag-02_77481
Visstroperij

Aanhouding na illegaal vissen

Na een onderzoek naar stroperij werden twee verdachten zaterdag 16 maart op heterdaad betrapt en aangehouden.

Zaterdag 16 maart stelden agenten, in samenwerking met het Recreatieschap Midden Nederland en Boa’s (buitengewoon opsporing ambtenaar) van de gemeente Naarden, een onderzoek in op de Loosdrechtse Plassen.

De twee verdachten werden in de gaten gehouden bij het binnen halen van hun vis. Toen zij met de boot aan wilden leggen, hielden agenten de 62-jarige man uit Berkenhoude en de 51-jarige man uit Loosdrecht aan.

In Memoriam: Jan Boes

Toen Jan Boes ziek werd en het duidelijk was dat hij niet lang meer zou leven, had hij een laatste wens. Hij hoopte dat het hem zou zijn gegeven het 100 jarig jubileum mee te maken van de vereniging waarvan hij 37 jaar met hart en ziel voorzitter was: Hengelsportvereniging Hilversum.

Helaas ging deze wens niet in vervulling: Jan overleed in de nacht van 25 op 26 februari 2013, op 77 jarige leeftijd.

Voor HSV Hilversum, maar zeker ook voor de sportvisserij in het algemeen is het overlijden van Jan een groot gemis. Naast zijn voorzitterschap van HSV Hilversum bekleedde Jan tal van andere bestuursfuncties, onder meer in de Federatie Gooi- en Eemland (thans opgegaan in Sportvisserij MidWest Nederland), de Vereniging Huurders Schubvisrecht Randmeren en de Stichting Breukeleveense en Loosdrechtse Plassen. Jan Boes was één van de oprichters van de Provinciale Organisatie Sportvisserij (POS, eveneens opgegaan in Sportvisserij MidWest Nederland). Zelf gaf Jan toe dat hij het achter de bestuurstafel nog beter naar zijn zin had, dan met een hengel aan de waterkant. Voor al zijn werk voor de sportvisserij ontving Jan een Ridderorde.

In Memoriam: Jan Boes

Jan Boes als voorzitter van HSV Hilversum was een man met vele gezichten. Hij was degene die vaderlijk en met zichtbaar veel genoegen de prijzen uitreikte aan het eind van de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd. Hij genoot van de gezelligheid en het contact met leden tijdens de jaarlijkse filmavond. Maar Jan was ook een man die als een leeuw zijn territorium verdedigde wanneer het belang van de sportvisserij in gedrang dreigde te komen. Beroepsvissers, Natuurmonumenten, plaatselijke overheden, waterschappen en viswaterbeheercommisies maakten op gezette tijden kennis met Jan Boes als gedreven onderhandelaar, vasthoudende belangenbehartiger, kundig adviseur of in een combinatie van die hoedanigheden. En als het belang van de vereniging daarom riep, dan schroomde Jan niet een procedure aanhangig te maken bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Met het overlijden van Jan Boes verliest Hengelsportvereniging Hilversum een veelzijdige voorzitter die zijn kostbare talenten voor de volle honderd procent inzette voor zijn club en voor wie geen moeite teveel was.

Gedurende het laatste jaar voor zijn overlijden was Jan tot zijn grote spijt niet meer in staat vergaderingen bij te wonen, maar hij bleef wel actief. Zelfs tijdens zijn laatste weken kon het bestuur van HSV Hilversum bij Jan terecht voor advies en ondersteuning. Tekenend is de zeer recente procedure rond de verlenging van de visrechten op de Wijde Blick. Jan leidde de onderhandelingen met Natuurmonumenten en met de voor de Wijde Blick verantwoordelijke toezichthouder. Een week voor Jan’s overlijden konden de onderhandelingen met succes worden afgerond en Jan was heel blij. Graag had hij nog zijn handtekening gezet onder het nieuwe pachtcontract, maar dat is helaas niet meer gelukt. Het visrecht in de Wijde Blick is één van de blijvende en dankbare herinneringen aan een man die letterlijk tot zijn laatste ademtocht streed voor de belangen van de sportvisserij en voor zijn Hengelsportvereniging Hilversum. Onnodig hieraan toe te voegen dat we Jan Boes vreselijk zullen missen.

Het bestuur van de Hengelsportvereniging Hilversum wensen zijn echtgenote, kinderenen kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.