Aanvullende vergunningen

Alleen voor leden van de HSV Hilversum zijn de volgende aanvullende vergunningen beschikbaar:

A. Kortenhoefse Polder
€ 17,00

B. Peurvergunning (NIEUWE PEURVERGUNNINGEN WORDEN NIET MEER VERSTREKT)
€ 7,00

C. Abonnement op ‘Het Visblad’
€ 12,00

D. Nachtvisvergunning
€ 8,00

Deze vergunningen worden naar de leden van de HSV Hilversum opgestuurd na betaling van de kosten voor de betreffende vergunning op onze postrekening NL36INGB0000354877 onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

Deze vergunningen kunnen niet worden afgehaald bij één van de bestuursleden.