Het bestuur van de Hengelsportvereniging Hilversum nodigt de leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 18 april 2016.

Klik HIER voor de agenda

Klik HIER voor de notulen van de ALV van 2015