Boetes en bedragen

Om het vissen in Nederland in goede banen te leiden, wordt er met regelmaat gecontroleerd op de naleving van de visserijwet, het in het bezit hebben van een geldige VISpas met eventuele bijkomende vergunningen en overige regels.

Dit controleren kan gebeuren door o.a. de politie en BOA’s (Bijzondere OpsporingsAmbtenaren) en onze eigen verenigingscontroleur(s).

Bij het niet voldoen aan de visserijwet- en regelgeving loopt u het risico om een boete te krijgen. Voor een overzicht van de boetes en bijbehorende bedragen kunt u kijken op de website van Sportvisserij Nederland.