1
2
1

viswater 1

2

viswater 2

Verenigingswater

De volgende wateren zijn alleen door de leden van de HSV Hilversum te bevissen. Onder de tabel staan aanvullende bepalingen, lees deze goed aangezien er ook aanvullende vergunningen nodig kunnen zijn.

1.

De ‘Kerkegaten’

liggend tussen ‘s-Graveland en Kortenhoef

2.

De ‘Kortenhoefse Polder’

liggend tussen Kortenhoef en Nederhorst den Berg

3.

De Berlagevijver

niet te bevissen vanaf de zijde van de begraafplaats

4.

De vijvers bij Anna’s Hoeve

visconsumptie uit dit water wordt ten zeerste afgeraden

5.

De wateren op sportcomplex Loosdrecht

6.

De Lorentzvijver

7.

De Lutherhofvijver

8.

De Kastanjevijver

9.

De vijver in het Riebeekkwartier

10.

Sierwateren Hilversumse Meent

alleen vanaf de walkant tot 50 meter aan beide zijden van de bruggetjes naar de diereneilanden en ook daar waar beplanting aan het water grenst

11.

De Kerkelandenvijver I

liggend in de hoek Diependaalselaan en Kerkelandenlaan

12.

De Kerkelandenvijver II

liggend bij het bejaardencentrum Kerkelanden

Extra bepalingen bij bovenstaande wateren:

Bepalingen bij water 1:

 1. Het is niet toegestaan te vissen tussen 15 maart en 1 jun;
 2. Nachtvissen is niet toegestaan;
 3. Gemotoriseerde aandrijving is niet toegestaan.

Bepalingen bij water 2:

 1. Het is niet toegestaan te vissen tussen 15 maart en 1 jun;
 2. Nachtvissen is niet toegestaan;
 3. Gemotoriseerde aandrijving is niet toegestaan.
 4. Voor de Kortenhoefse Polder is een aparte vergunning nodig. Zie aanvullende vergunningen.

Bepalingen bij de wateren 3 t/m 12

 1. Vergunning wordt verleend voor het vissen met maximaal twee hengels geaasd met brood, deeg, aardappel, made, kaas of worm.
  Het vissen met twee hengels is alleen aan hen voorbehouden die een betaalde visvergunning hebben. leden met een gratis vergunning mogen slechts met één hengel vissen;
 2. Het is verboden te vissen met drijvend aas;
 3. Gevangen vis dient direct te worden teruggezet;
 4. Nachtvissen is het gehele jaar verboden.

Extra bepaling voor alle wateren:

Alle gevangen paling en karper dient direct te worden teruggezet in het water waarin deze gevangen zijn!

Houder dezes dient zich te houden aan de bepalingen in deze toestemming genoemd en voorts aan de aanwijzingen, die door controleurs van de vereniging en de daartoe aangewezen ambtenaren worden gegeven. Bij het niet opvolgen wordt men geacht zonder toestemming en vergunning te vissen.

Dit is een aanvullig op de Landelijke en federatieve lijst van viswateren voor leden van de HSV Hilversum.