Over het nachtvissen op het Hilversums Kanaal schijnt nog al wat onduidelijkheid te bestaan, vandaar een separate pagina over het nachtvissen in het Hilversums Kanaal.

Nachtvisvergunning
€ 8,00

Deze vergunning wordt naar de leden van de HSV Hilversum opgestuurd na betaling van de kosten voor de betreffende vergunning op onze postrekening NL36INGB0000354877 onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

Deze vergunningen kunnen niet worden afgehaald bij één van de bestuursleden.