Skip to main content

Aanmelden wedstrijden

Aanmelden viswedstrijd

Hiernaast vind je het aanmeldformulier voor de viswedstrijden. Via dit wedstrijdformulier kun je je opgeven voor één of meerdere viswedstrijden.

Inschrijving dient te geschieden vóór de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd. De wedstrijdcommissie behoudt zich alle rechten voor in het al dan niet toewijzen van een startbewijs in  geval van te veel aanmeldingen.

Indien de aanmelding een koppelwedstrijd betreft dan kan één van de twee wedstrijdvissers de aanmelding doen door in het veld opmerkingen de naam van de tweede visser door te geven. Vermeldt voor het gemak altijd het lidmaatschapnummer van de tweede visser.

Voor het federatiekampioenschap clubs kan je ook meerdere namen opgeven in het veld opmerkingen.

De Wedstrijd Commissie behoudt zich het recht voor bij te veel aanmeldingen de “Vaste Wedstrijdvissers” voor te laten gaan.

Aanmelden viswedstrijd