Skip to main content

wedstrijd reglement

Algemene regels voor alle wedstrijden

De algemene regels voor de wedstrijden worden voor dit jaar aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgesteld:

 1. Snoek, Snoekbaars alsmede paling en overige beschermde vissoorten worden niet meegewogen en mogen niet in het leefnet aanwezig zijn;
 2. Opgeven tot donderdagavond 20.00 voorafgaand aan de wedstrijd bij de aangegeven adressen;
 3. In geval van te veel deelnemers gaan vaste wedstrijdvissers voor, echter wij verwelkomen altijd nieuwe deelnemers dus aarzel niet om deel te nemen!!!;
 4. HSV Hilversum zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op welk gebied dan ook, welke voortkomt uit het bijwonen van, dan wel deelnemen aan de wedstrijden;
 5. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor uit te wijken als dat naar haar oordeel noodzakelijk wordt geacht, één en ander in overeenstemming met rechthebbende viswater;
 6. Onweer en/of noodweer; tijdens onweer en/of noodweer zal er niet worden gevist, ter plaatse zal door de wedstrijdcommissie worden beslist of en hoe verder;
 7. Het vissen, voeren of in het bezit hebben van rode maden en vers de vase is niet toegestaan.
 8. De hengelkeuze is vrij bij reguliere wedstrijden, er wordt op gewicht gevist;
 9. De wedstrijden duren 5 uur zonder pauze;
 10. Na iedere wedstrijd vindt een prijsuitreiking plaats. De uitslagen van de wedstrijden tellen daarnaast middels een puntensysteem ook mee voor de beste individuele visser respectievelijk het beste koppel van het jaar;
 11. Bij koppelwedstrijden bedraagt de onderlinge afstand tussen de beide koppelmaten niet meer dan 1 tot 1,5 meter;

Puntensysteem generaal kampioenschap

Voor zowel de individuele wedstrijden als de koppelwedstrijden geldt een klassement voor het beste individu respectievelijk het beste koppel. Voor het individuele klassement tellen de uitslagen van alle individuele wedstrijden mee. In tegenstelling tot voorgaande jaren telt de uitslag van de zomeravond competitie niet meer mee met het totaal individueel klassement.

Alle resultaten tellen mee middels een puntensysteem voor de totaaluitslag waarbij er 1 afvaller kan worden weggestreept bij de individuele wedstrijden. Voor niet mee geviste wedstrijden wordt 1 extra strafpunt gerekend ten opzichte van de laagst geklasseerde visser die tijdens die wedstrijd wel heeft meegedaan. Bij gelijk aantal punten beslist het hoogst gevangen gewicht.

Bij interesse voor koppelwedstrijden door individuele leden welke zonder koppelmaat zijn, kunnen zij dit aan de wedstrijdcommissie doorgeven. De wedstrijdcommissie kan proberen een koppelpartner te vinden indien meerdere zich aanmelden (we geven natuurlijk geen garantie).