Skip to main content

OVER HSV HILVERSUM

HSV Hilversum is met meer dan 3300 leden – waaronder ruim 100 jeugdleden – één van de grootste verenigingen van Hilversum. HSV Hilversum is aangesloten bij de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland, lid van de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland.

Wat bieden wij:

HSV Hilversum beheert in de gemeente Hilversum en ook daar buiten een groot aantal viswateren met een goede visstand. Zij doet dat in goed overleg en in samenwerking met de desbetreffende gemeenten en andere belanghebbende, zoals Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De vereniging heeft een actieve wedstrijdcommissie, die gezellige viswedstrijden voor senioren en jeugd organiseert. Naast de verenigingscompetitie worden er diverse losse wedstrijden georganiseerd

Wij verstrekken aan alle leden als bewijs van lidmaatschap”De VISpas”. Met deze vispas kunt u in alle water vissen waar wij het visrecht hebben. Daarnaast kan met deze pas in heel veel water vissen dat is ingebracht bij de federatie Sportvissrij MidwestNedeland en de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland. Bij de vispas wordt een boekje verstrekt waarin al die wateren genoemd worden. Deze vispas plus het boekje met lijsten van viswater moet u altijd bij u hebben als u gaat vissen. Op visplanner.nl kunt u de ligging van deze wateren zoeken.

Wat doen wij:

HSV Hilversum is een actieve, maatschappelijk betrokken vereniging. De vereniging organiseert o.a. vislessen op basisscholen en voor de jeugd viscursussen.

Veel gewaardeerd wordt de jaarlijkse filmavond met prijsverloting waar mooie visfilms worden vertoond en leden elkaar ontmoeten.

Al veel jaren organiseert de vereniging op de hengelsportdag een wedstrijd voor de jongste jeugd waar ook niet jeugdleden van harte welkom zijn,

Wat kost een lidmaatschap:

Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Senioren (vanaf 14 jaar) betalen € 42,50
(€ 37,50 bij automatische incasso)
Jeugd ( t / m 13 jaar ) betaalt € 11,00
(€ 9,50 bij automatische betaling)

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,-
Jeugdigen zijn geen inschrijfgeld verschuldigd

In de contributie is de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland en de federatieve afdracht aan Sportvisserij MidWest Nederland Inbegrepen.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze secretaris Hans Knecht. U kunt hem bereiken via zijn e-mailadres. Dat kunt u op deze website vinden. Wij heten u nu alvast van harte welkom binnen onze gezellige club.

Nu contact opnemen