Bestuur HSV Hilversum

Marijn de Jong

Marijn de Jong

Voorzitter

ledenadministrateur@hsvhilversum.nl

Ronald Spakman

Ronald Spakman

Jeugdbegeleider

jeugdbegeleider@hsvhilversum.nl

Hans Knecht

Hans Knecht

Secretaris Tevens Wedstrijdcommissie

secretaris@hsvhilversum.nl

Rinus vd Pol

Rinus vd Pol

Wedstrijdcommissie

mpol1956@telfort.nl

Stephanie Klein

Stephanie Klein

Penningmeester

penningmeester@hsvhilversum.nl

Erik Verloop

Erik Verloop

Roofviscommissie

roofvissen@hsvhilversum.nl

Aalt van de Hazel

Aalt van de Hazel

Algemeen Bestuurslid

Mike Klein

Mike Klein

Water en Visstandsbeheer

waterenvisstandbeheer@hsvhilversum.nl

John van Rijn

John van Rijn

Ledenadministratie Tevens 2e Voorzitter en 2e secretaris

ledenadministrateur@hsvhilversum.nl

Bestuur

Voorzitter M. de Jong voorzitter@hsvhilversum.nl
Secretaris
Tevens Wedstrijdcommissie
H. Knecht secretaris@hsvhilversum.nl
Penningmeester
Mw. S. Klein
penningmeester@hsvhilversum.nl
Ledenadministratie
Tevens 2e Voorzitter en 2e secretaris
J.H.T. van Rijn ledenadministrateur@hsvhilversum.nl
Jeugdbegeleider
R. Spakman
jeugdbegeleider@hsvhilversum.nl
Water en visstandsbeheer M. Klein waterenvisstandbeheerder@hsvhilversum.nl
Wedstrijdcommissie Vacant wedstrijdcommissie@hsvhilversum.nl
Algemeen bestuurslid A. van de Hazel