Vergunningen

Wanneer u lid bent van onze vereniging ontvangt u automatisch de landelijke en federatieve lijst van viswateren.

In dit boekje staan de wateren van de onze vereniging alsmede federatieve wateren van de federatie Sportvisserij MidWest Nederland en de daarbij aangesloten hengelsportverenigingen.

In deze lijst van viswateren, behorend bij de vispas mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren.

Deze lijst van viswateren op zich geeft geen enkel recht. De houder dient ten allen tijde een geldige vispas in bezit te hebben.

Bij het vissen dient u, naast de vispas deze federatieve lijst bij u te hebben en bij controle dient u zowel deze lijst als de vispas te kunnen tonen. De huidige lijst van viswateren is geldig voor het jaar 2016, 2017 en 2018.

LET OP!
Wanneer u besluit om uw lidmaatschap op te zeggen (uiteraard hopen wij van niet en zult u beseffen dat u volgend jaar best wel weer wilt vissen), dient u het hiervoor een mailtje te sturen naar het volgende adres: ledenadministratie@vispas.nl

U dient dit wel te doen voor 1 oktober van dit jaar.