Skip to main content

Opzeggen lidmaatschap / VISpas

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een email te verzenden aan: ledenadministrateur@hsvhilversum.nl

Vermeld hierbij de naam, het adres en het vispas nummer.

Let op: de VISpas is geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Het opzeggen van de VISpas voor het komende kalenderjaar moet vóór 1 oktober van het lopende jaar gebeuren.