Tag Archief van: boetebedragen

Regels bij het vissen

Voor het vissen in de wateren van de HSV Hilversum gelden over het algemeen duidelijke regels, het blijkt echter nog niet voor iedereen helemaal duidelijk hoe het nou precies zit. Afgelopen vrijdag zat een karpervisser aan het Hilversums Kanaal te vissen met drie hengels en dat is er helaas één teveel. Vervelend voor deze visser, hij kreeg de controleur op visite en deze constateerde een overtreding van de hengelsport regels zoals door de hengelsportvereniging Hilversum opgesteld. De eerder genoemde visser krijgt zeer hoogstwaarschijnlijk een boete van € 350,00. Het kan echter ook nog anders lopen, aangezien de wet stelt dat je aan het stropen bent als je niet volgens de (plaatselijk) geldende regels vist. In dit geval kan het dus gebeuren dat je je ook nog moet verantwoorden voor de rechter. De website van Sportvisserij Nederland is hier erg duidelijk over:

Wie vist en daarbij de voorwaarden van de toestemming overtreedt, vist zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. In zowel de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren als de Kleine Lijst van Viswateren staat boven de algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk vermeld dat men geacht wordt zonder schriftelijke toestemming te vissen als men zich niet aan de voorwaarden houdt.

Voor het karpervissen geldt natuurlijk dat de vissers het liefst met drie hengels willen vissen. De hengelsportvereniging heeft er duidelijk voor gekozen om dit in de wateren van Hilversum en omstreken niet toe te staan. Dit ook, omdat de hengeldruk op sommige plekken anders wel erg groot wordt aangezien er daar over het algemeen vaker meerdere vissers dicht bij elkaar zitten. Het overtreden van deze regel is dus geheel op eigen risico, het kan je dus een behoorlijk smak geld kosten. En dat is toch zonde, voor € 350,00 kan je behoorlijk wat visgerei en aas kopen in een seizoen.

Viswedstrijd 2011­­_13

Nog even de geldende regels in Hilversum en omstreken:

 • De sierwateren in Hilversum, zoals te lezen op de pagina over de verenigingswateren, zelf mogen bevist worden met twee hengels per persoon.
  Alleen personen die vissen met de gratis vergunning moeten met 1 hengel vissen.
  Voor hen is het verboden om met 2 hengels in de sierwateren te vissen.

  Er mag in deze wateren niet in de nacht worden gevist, enkel van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. Uitzondering hierop is

 • Het Hilversums Kanaal mag bevist worden met maximaal twee hengels per persoon. Er mag in dit federatieve water alleen in de nacht worden gevist door leden van de HSV Hilversum die in het bezit zijn de special nachtvispas. Dit recht is dus uitsluitend aan leden van de HSV voorbehouden.
 • De Wijde Blik mag bevist worden met maximaal twee hengels per persoon. Op dit federatieve water mag niet in de nacht gevist worden en dus enkel van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
 • De Kerkegaten mag bevist worden met maximaal twee hengels per persoon. Het vissen in dit water is enkel toegestaan voor leden van de HSV Hilversum. Nachtvissen is in dit verenigingswater niet toegestaan, dus enkel van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. En tussen 15 maart en 1 juni mag hier niet gevist worden. Gemotoriseerde vaart is hier verboden.
 • De Kortenhoefse Polder is een verenigingswater en mag uitsluitend bevist worden door leden van de HSV Hilversum die daar een aparte vergunning voor moeten aanschaffen. Er mag met maximaal twee hengels gevist worden in dit verenigingswater. Nachtvissen is in dit verenigingswater niet toegestaan, dus enkel van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. En tussen 15 maart en 1 juni mag hier niet gevist worden. Gemotoriseerde vaart is ook hier verboden.

Wees verstandig en zorg er dus voor dat je de regels kent zoals deze gelden in ‘onze’ viswateren. Het is zonde van je geld, de boetes zijn tegenwoordig erg hoog. Probeer de stek waarop je gaat vissen goed uit te peilen en te kennen, dan heb je over het algemeen aan één of twee hengels meer dan genoeg…

Veel plezier bij het vissen!

Boetebedragen hengelsport 2015

Vissen, op welke manier dat ook, is een hobby die velen naar de waterkant trekt. Aan deze hobby zijn door de overheid echter ook regels opgelegd. Hierbij aan het begin van 2015 een overzicht van de wetgeving en de bijbehorende boetebedragen voor het komende visjaar… Het is toch zonde van je geld, als je voor een overtreding zou moeten betalen terwijl je die door voorkennis misschien kan voorkomen.

Boetes kunnen in de visserij worden uitgeschreven door de politie of speciaal daarvoor bevoegde BOA’s. De controleur van de visvereniging is er voor om samen met deze mensen toe ze zien op juist gebruik van onze en andere viswateren. Hieronder een overzicht van de boetebedragen voor de meest voorkomende overtredingen aan de waterkant:

– Buiten het visseizoen vissen: € 90,00

– Nachtvissen waar dit niet toegestaan is: € 90,00

– Niet kunnen tonen visakte: € 90,00

– Je behoefte(s) in het wild doen i.p.v. WC-emmer: € 130,00

– Afval achterlaten op de visstek: € 140,00

– Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,00

– Wildkamperen: € 140,00

– Geluidsoverlast veroorzaken: € 140,00

– In de open lucht vuur stoken: € 280,00

– Vissen in verboden water met 1 0f 2 hengels: € 130,00

– Vissen in verboden water met drie hengels: € 350,00

– Met levend aas vissen: € 370,00

En zo zijn er nog een aantal overtredingen waarvoor je fikse boetes kan krijgen. In de wateren van de HSV Hilversum mag je met maximaal twee hengels vissen, in de sierwateren in Hilversum mag met ingang van 1 januari 2015 met 2 hengels gevist worden. Echter voor sportvissers die een gratis vergunning hebben gekregen van de vereniging mogen slechts met één hengel vissen in de sierwateren van Hilversum.

Voor de duidelijkheid, de boetes worden niet door Sportvisserij Nederland of hengelsportfederaties bepaald, maar door het ministerie. Je betaalt ook aan de overheid, een overtreding komt de visserij financieel niet ten goede, laat staan jezelf.

Kijk op de website van Sportvisserij Nederland voor een overzicht van alle regels binnen de visserij.