Skip to main content

Tijdens de onlangs gehouden ALV heeft het bestuur besloten om de heer Andries van Velsen te benoemen tot Erelid van Hsv Hilversum.

Uiteraard hoort bij deze gelegenheid de verenigingsspeld, deze werd uitgereikt namens het Bestuur door de Secretaris. De heer van Velsen is zover wij kunnen terug kijken in het archief het meest actieve en langste lid van onze vereniging.

Zelf heb ik samen met hem een aantal jaren de koppelwedstrijden mogen vissen, het samen een wedstrijd vissen was altijd een leuk vooruitzicht, zeker de voorbereidingen een belangrijk onderdeel binnen het wedstrijd gebeuren, de avond voor de wedstrijd een belletje voor een tactische bespreking hoorde er zeker bij. Een leuk detail Andries en ik zijn samen vierjaar achtereen koppel kampioen geweest van Hsv Hilversum, een kampioenschap waar Andries met trots op terug keek.

Helaas laat zijn gezondheid op het ogenblik hem in de steek, wij hopen dat Andries snel opknapt zo dat hij zijn geliefde hobby weer kan oppakken.

Hans Knecht
Secretaris, Hsv Hilversum