Skip to main content

Recentelijk is er door de gemeente regulier onderhoud gepleegd aan de Kastanjevijver. Waarschijnlijk is hierbij geringe vissterfte opgetreden, enkele ongeruste leden hebben dat bij ons gemeld.

De gemeente heeft bij het onderhoud het grind in de grindgaten ververst omdat deze waren dichtgeslibd. Het waterpeil was in verband hiermee verlaagd. Ook is de beluchter verwijderd omdat die gereviseerd of vervangen moet worden. De beluchter zal na enige tijd weer worden terug geplaatst. Het waterpeil zal afhankelijk van de hoeveelheid gevallen neerslag weer teruggebracht worden op het oude peil. In het voorjaar zullen het gemaal en de bron pomp worden vervangen.

In de afgelopen jaren zijn we regelmatig geconfronteerd met vissterfte in deze vijver. Met name na een ijsperiode, waarin ter wille van de veiligheid van de schaatsers, de beluchter niet werkt. Door de grote hoeveelheid vis in de vijver ontstaat dan zuurstof gebrek met de nare gevolgen die goed zichtbaar zijn als het ijs weer gaat smelten. De laatste jaren hebben we met korte ijsperiodes te maken gehad en bleef het aantal dode vissen nog beperkt hoewel het toch steeds weer om enkele honderden vissen ging. Eigenlijk is de belangrijkste oorzaak dat de massa vis veel te groot is in verhouding met de inhoud van de vijver.

In overleg met de gemeente zal de hengelsportvereniging Hilversum een deel van het vis bestand uit de kastanje vijver verwijderen en verplaatsen naar andere vijvers in de gemeente. In een aantal vijvers is de hoeveelheid vis nogal teruggelopen door o.a. voedsel zoekende aalscholvers. Indien mogelijk zal dit nog voor de eerstkomende mogelijke ijsperiode worden gerealiseerd. We hopen op deze manier vissterfte te voorkomen en de hoeveelheid vis in de vijvers op een evenwichtiger peil te brengen.