Skip to main content

Toen Jan Boes ziek werd en het duidelijk was dat hij niet lang meer zou leven, had hij een laatste wens. Hij hoopte dat het hem zou zijn gegeven het 100 jarig jubileum mee te maken van de vereniging waarvan hij 37 jaar met hart en ziel voorzitter was: Hengelsportvereniging Hilversum.

Helaas ging deze wens niet in vervulling: Jan overleed in de nacht van 25 op 26 februari 2013, op 77 jarige leeftijd.

Voor HSV Hilversum, maar zeker ook voor de sportvisserij in het algemeen is het overlijden van Jan een groot gemis. Naast zijn voorzitterschap van HSV Hilversum bekleedde Jan tal van andere bestuursfuncties, onder meer in de Federatie Gooi- en Eemland (thans opgegaan in Sportvisserij MidWest Nederland), de Vereniging Huurders Schubvisrecht Randmeren en de Stichting Breukeleveense en Loosdrechtse Plassen. Jan Boes was één van de oprichters van de Provinciale Organisatie Sportvisserij (POS, eveneens opgegaan in Sportvisserij MidWest Nederland). Zelf gaf Jan toe dat hij het achter de bestuurstafel nog beter naar zijn zin had, dan met een hengel aan de waterkant. Voor al zijn werk voor de sportvisserij ontving Jan een Ridderorde.

In Memoriam: Jan Boes

Jan Boes als voorzitter van HSV Hilversum was een man met vele gezichten. Hij was degene die vaderlijk en met zichtbaar veel genoegen de prijzen uitreikte aan het eind van de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd. Hij genoot van de gezelligheid en het contact met leden tijdens de jaarlijkse filmavond. Maar Jan was ook een man die als een leeuw zijn territorium verdedigde wanneer het belang van de sportvisserij in gedrang dreigde te komen. Beroepsvissers, Natuurmonumenten, plaatselijke overheden, waterschappen en viswaterbeheercommisies maakten op gezette tijden kennis met Jan Boes als gedreven onderhandelaar, vasthoudende belangenbehartiger, kundig adviseur of in een combinatie van die hoedanigheden. En als het belang van de vereniging daarom riep, dan schroomde Jan niet een procedure aanhangig te maken bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Met het overlijden van Jan Boes verliest Hengelsportvereniging Hilversum een veelzijdige voorzitter die zijn kostbare talenten voor de volle honderd procent inzette voor zijn club en voor wie geen moeite teveel was.

Gedurende het laatste jaar voor zijn overlijden was Jan tot zijn grote spijt niet meer in staat vergaderingen bij te wonen, maar hij bleef wel actief. Zelfs tijdens zijn laatste weken kon het bestuur van HSV Hilversum bij Jan terecht voor advies en ondersteuning. Tekenend is de zeer recente procedure rond de verlenging van de visrechten op de Wijde Blick. Jan leidde de onderhandelingen met Natuurmonumenten en met de voor de Wijde Blick verantwoordelijke toezichthouder. Een week voor Jan’s overlijden konden de onderhandelingen met succes worden afgerond en Jan was heel blij. Graag had hij nog zijn handtekening gezet onder het nieuwe pachtcontract, maar dat is helaas niet meer gelukt. Het visrecht in de Wijde Blick is één van de blijvende en dankbare herinneringen aan een man die letterlijk tot zijn laatste ademtocht streed voor de belangen van de sportvisserij en voor zijn Hengelsportvereniging Hilversum. Onnodig hieraan toe te voegen dat we Jan Boes vreselijk zullen missen.

Het bestuur van de Hengelsportvereniging Hilversum wensen zijn echtgenote, kinderenen kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.