Skip to main content

Ieder jaar worden in Nederland honderden vislessen georganiseerd op basisscholen. De vislessen en het lespakket zijn gericht op de groepen 7 en 8.  Ook scholen voor speciaal onderwijs komen in aanmerking en wordt de les eventueel aangepast. De lessen worden gegeven door Vismeesters, die  door Sportvisserij Nederland zijn opgeleid, gecoördineerd door de hengelsportfederatie (Sportvisserij MidWest Nederland) en ondersteund door een team van vrijwilligers van de plaatselijke hengelsportvereniging.

Een visles bestaat uit anderhalf uur (vis) biologie in de klas, gevolgd door een visexcursie aan een water vlakbij school. De kinderen leren van alles over het onderwaterleven en maken kennis met de sportvisserij, waarbij ze respect voor de vis en de natuur ontwikkelen.

De visles in het kort

’s Ochtends komt in de klas aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademhalen, waarom waterplanten belangrijk zijn en het beantwoorden van allerlei visvragen die de kinderen zelf stellen. De kinderen leren dat ze een vis met natte handen moeten vastpakken en hoe ze deze voorzichtig moeten onthaken. Dit leren de kinderen (in kleine groepen verdeeld) met behulp van een kunstvis. Tijdens de les krijgt iedere leerling een lespakket van Sportvisserij Nederland, dat bestaat uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen, een boekje over vissen met de vaste stok, keykoord met hakensteker, visblad Stekkie etc. Met het werkboek kan de leerkracht met de leerlingen nog een aantal lessen aan de slag.

‘s Middags gaan de leerlingen naar het viswater om het geleerde in de praktijk te brengen. Zelf vissen dus! Maar eerst spreken we aan de waterkant af, dat we respect voor de natuur hebben, de vissen zorgvuldig zullen behandelen en weer snel terugzetten en dat er geen rommel achterblijft. Voor die tijd hebben de vrijwilligers van de hengelsportvereniging de hengels voorzien van een afgepeild tuigje en zijn deze verdeeld over het parcours. Het lokvoer en de maden staan klaar. En een bak met water om de handen nat te maken voor het onthaken van de gevangen vis. Het vissen doen de leerlingen in kleine groepjes onder begeleiding van de vrijwilligers. Soms moet er een nieuw haakje (zonder weerhaak) aangezet worden of dient er geholpen te worden met het scheppen of onthaken van een vis. De meesten hebben ook nog vis gevangen tijdens de visexcursie.

Voor de begeleiding van de kinderen aan de waterkant, het leren verantwoord omgaan met de gevangen vis enzovoort doet HSV Hilversum een oproep aan de leden, die zich geroepen voelen, om zich aan te melden als extra vrijwilliger of  een cursus willen volgen voor vismeester/viscoach. Dit jaar wil de vereniging de vrijwilligers compenseren met een tegemoetkoming. Maar dit moet niet de belangrijkste reden zijn om je op te geven.

Je krijgt te maken met enthousiaste kinderen, ouders en leerkrachten. Daar doe je het voor!

Groet Vismeester Sportvisserij Nederland/HSV Hilversum
Gerrit Schopping