Skip to main content

Het bestuur van de Hengelsportvereniging Hilversum nodigt de leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 22 april 2024 in de Bethlehemkerk,  Loosdrechtseweg 263, Hilversum.

Klik HIER voor de agenda

Klik HIER voor de notulen van de ALV van 2023